با کمال خوشحالی می خواهیم در این صحفه گلچینی را تقدیم کنیم که در این تصاویر نمونه هایی از کیک هایی که بابت این موضوع در قنادی پختیم

شما می توانید با سفارش در مغازه مان بطور لحظه ای شماره سفارش دریافت کنید و کیک سفارشی خود را دریافت نمائید.

f t g